Sammud KOVTP teenusega liitumisel

 

  • Lepingu sõlminud asutusele tarnitakse algseadetega portaal nimekujul asutusenimi.kovtp.ee. Portaal sisaldab Siseministeeriumi poolt heaks kiidetud menüüstruktuuri, liidestust kaardirakendusega ja kasutajakontode tegemist.
  • Esmane kasutajakeskkonna tutvustus toimub koolitusel, mille käigus omandatakse sisuhalduse ja administreerimise oskused. Kuna keskkonda logimine toimub ID-kaardi või mobiil-ID´ga, peab koolitusel osalejal olema kaasas arvuti koos ID-kaardi lugejaga, kehtivate sertifikaatidega ID-kaart või mobiil-ID võimeline telefon.
  • Peale koolitust alustab liitunud asutus andmete ületõstmist uude keskkonda. Reeglina võtab see aega 1-2 kuud. Novian Eesti annab kasutajatuge lepingus kokku lepitud mahus.
  • Ülekolimise eelselt soovitame teha muudatus oma arvuti hostfailist ja veenduda, et www.asutusenimi.ee aadress viib KOVTP keskkonnas soovitud lehele. Samaaegselt tuleb kindlaks teha, kes on asutuse volitatud isik uue kodulehe aadressi tellimiseks ja milliselt ettevõttelt seda tellida tuleb. Selleks tuleb minna Eesti Interneti SA lehele ja teha oma kodulehe aadressi kohta päring. Saadud vastuses on halduskontaktiks asutuse volitatud isik ja tehniliseks kontaktiks isik, kellelt tuleb kodulehe ip aadressi (A-kirje) muudatus tellida. Et muudatus kiiremini realiseeruks, võib eelnevalt (2-3 päeva enne kolimist) tellida ka TTL aja (time to live) miinimumi viimist, aga see pole hädavajalik.
  • Kui muudetud hosts-failiga arvutis on kõik nii nagu peab ja koduleht avalikustamiseks valmis, tuleb tellida ülalnimetatud A-kirje muudatus. Reeglina hakkab uus aadress tööle Eestis päeva jooksul, välismaalt pöördumised kuni kahe päeva jooksul.