E- vorm

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Kinnistu andmed

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääks ainult see kinnistu, mille kohta avaldust esitate.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotluse saatmine

Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.