Elekrooniline taotlus

Detailplaneeringu algatamise taotlus

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Planeeritava maa-ala asukoht

3. Planeeringuga taotletav

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Olemasoleva olukorra kirjeldus planeeritaval maa-alal

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Käesoleva taotluse esitamisega võtab taotleja teadmiseks

5.1 Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 130 lõikele 1 võib taotlejal olla vajalik sõlmida Saue Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise, sh finantseerimise üleandmise kohta.

5.2 Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 131 lõikele 2 võib taotlejal olla vajalik sõlmida Saue Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringuga ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta.

5.3 Kohalik omavalitsus võib otsust kaalutledes keelduda detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest või kehtestamisest.

6. Taotluse lisad

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

7. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.