Teised KOV tooted

VOLIS VOLIS omavalitsuse istungite, hääletuste ja kaasava eelarve süsteem. Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem loodi, et muuta volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks. Rohkem infot asjaajamist lihtsustava, ning elanikkonda otsustusprotsessidesse kaasava infosüsteemi kohta  leiad SIIT.
   
DELTA - Dokumendihaldustarkvara DELTA on loodud organisatsiooni dokumendihalduse töövahendiks, milles on realiseeritud dokumendi elukäigu jaoks vajaminev funktsionaalsus. Digitaalse dokumendihalduse kohta loe lähemalt SIIT.
   
RPIS - Ruumilise planeeringu menetluste infosüsteem võimaldab veebiplatvormil planeeringute alast suhtlemist kodaniku ja omavalitsuse vahel. Planeeringute digitaalse menetlemise kohta leiad rohkem infot SIIT.
   
Turvaserveri teenus Turvaserveri teenus - Alates 03.10.2016 on X-tee teenuse osutajad kohustatud kasutama X-tee versiooni 6, mis kehtestab oluliselt suuremad nõuded turvalisusele. AS Andmevara pakub X-tee turvaserveri teenust. Täpsemat infot meie poolt pakutava turvaserveri teenuse kohta loe SIIT.