Sünnitoetus

10.10.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning  Euroopa liidu kodanikul, kelle elukohana on vähemalt viimased 12 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud XXX vald ning vastsündinu on registreeritud XXX valda. Lapse eestkostja puhul ei kehti XXX vallas 12 kuu elamise nõue.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. Toetust makstakse ühes osas. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsuses.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

  • Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord
  • XXX valla eelarvest toetuste taotluste vormide ja blanketi kehtestamine
  • Sünnitoetuse taotlemise vorm

Vastutaja:

Lastekaitse peaspetsialist XXX, ametnik@vald.ee, tel. XXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege XXX valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: XXX vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Viljandi vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide:

  • Sünnitoetuse taotluse vorm.rtf

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA