RR andmed koos äriregistri andmetega (eeltäitmise skript)

package ee.girf.kovtp.webform.autofill.example;
 
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
 
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
  
import ee.girf.kovtp.webform.autofill.AriregisterAware;
import ee.girf.kovtp.webform.autofill.AuthUserAware;
import ee.girf.kovtp.webform.autofill.PrepareForm;
import ee.girf.kovtp.webform.autofill.Rr431Aware;
import ee.riik.xtee.rr.producers.producer.rr.RR431Isik;
import ee.riik.xtee.rr.producers.producer.rr.RR431ResponseData;
import ee.riik.xtee.rr.producers.producer.rr.RR404ResponseData.Items.TTIsik404;
import ee.riik.xtee.arireg.producers.producer.arireg.ParingesindusV4Ettevote;
 
public class PrefillFormWithRrAndAriregister implements PrepareForm,
AuthUserAware,AriregisterAware  {
 
private static final String FIELD_FIRST_NAME = "field2";
private static final String FIELD_LAST_NAME = "field3";
private static final String FIELD_ID_CODE = "field4";
private static final String FIELD_ADDRESS = "field5";
private static final String FIELD_PHONE = "field6";
private static final String FIELD_E_MAIL = "field7";
private static final String FIELD_ARIREGISTER ="field9";
 
private TTIsik404 isik;
private List<ParingesindusV4Ettevote> vastus;
 
@Override
public void setAuthUser(TTIsik404 userData) {
this.isik = userData;
}
 
 
@Override
public void setAriregisterData(List<ParingesindusV4Ettevote> vastus) {
this.vastus = vastus;
 
@Override
public Map<String, String> fillForm() throws Exception {
 
String maakond = (StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKMaak())).substring(3);
String vald = (StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKVald())).substring(4);
//String linn = (StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKAsula()));
String linn;
//Linnaosa/asula olemasolu kontroll
if ((isik.getTtIsikud404CEKAsula()).length()>5){
linn = (StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKAsula()).substring(4));
}
else
{
linn = ("Linnaosa/asula puudub");
}
String maja_korter; //maja + korter numbrid
String tanav = StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKTanav());
String indeks = StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKIndeks());
String talunimi =  StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKNimi()) + " talu";
 
Map<String, String> filledValues = new HashMap<String, String>();
 
if (isik != null) {
 
      //Korteri olemasolu kontroll
if(StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKKorter())){
maja_korter = StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKMaja()) +  "-" + StringUtils.defaultString    (isik.getTtIsikud404CEKKorter());
}else{ maja_korter = StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEKMaja());}
 
 
 
filledValues.put(FIELD_ID_CODE,
StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CIsikukood()));
filledValues.put(FIELD_FIRST_NAME,
StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CEesnimi()));
filledValues.put(FIELD_LAST_NAME,
StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CPerenimi()));
 
 
if ((isik.getTtIsikud404CEKTanav()).length()>1){
filledValues.put(FIELD_ADDRESS,
tanav + " " 
+ maja_korter + ", "
+ linn + ", "
+ vald + ", "
+ maakond + ", "
+ indeks);
}
else
{
filledValues.put(FIELD_ADDRESS,
talunimi + ", " 
+ linn + ", "
+ vald + ", "
+ maakond + ", "
+ indeks);
}
 
 
filledValues.put(FIELD_PHONE,
StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CSideTelefon()));
filledValues.put(FIELD_E_MAIL,
StringUtils.defaultString(isik.getTtIsikud404CSideEpost()));
}
 
if (vastus != null) {
 
String ettevottedPrint = "";
for (ParingesindusV4Ettevote ettevote : vastus) {
ettevottedPrint += ettevote.getAriregistriKood() + " " + ettevote.getArinimi() + "\n";
}
 
 
filledValues.put(FIELD_ARIREGISTER,
StringUtils.defaultString( ettevottedPrint ));
}else{
filledValues.put(FIELD_ARIREGISTER,
"Äriregistris puuduvad Teie kohta andmed!");
}
  
 
return filledValues;
}
 
}