E- vorm

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

„Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ lisa 1

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Kavandatava puurkaevu või puuraugu andmed

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääks ainult see kinnistu, kuhu puurkaevu või puurauku kavandate

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Maaomaniku andmed

(täidetakse juhul, kui maaomanik ei ole puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamist taotlev isik)

4. Taotluse saatmine

Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.