Uudised ja teated

« Tagasi

Rakenduse Anna Teada uuendus

Alates 11. septembrist kella 12.00-st on kasutusel uuendatud Anna Teada. Uuendatud süsteem hakkab tööle aadressil annateada.ee. Seniselt lehelt anna-teada.ee suunatakse kasutajad uuele lehele annateada.ee.

Omavalitsused saavad Anna Teada teateid nii nagu varem – kas DHSi või e-posti teel.

Omavalitsuse jaoks olulised muutused.

1. Kui Anna Teada on kuvatud teie veebilehele (vt näiteks Haljala valla veebilehte), siis tuleb:

    1) iframe'i koodis uuendada veebilehe aadress (juhend leitav siit);
    2) uuendada rakenduse kohta käiv info (uus tekst leitav siit).

Senine iframe alates 11. septembrist ei tööta.

2. Küsimuste korral kirjutage palun abi@annateada.ee (kirja loeb Eesti Linnade ja Valdade Liit). Andmevara/Novian enam kasutajatuge infosüsteemile Anna Teada ei paku.

3. Kui omavalitsusse saabub ekslikult teade probleemi kohta, mis asub riigiteel või mõnes teises omavalitsuses ning teade on vaja edasi saata, kasutage teates olevat linki.