Uudised ja teated

« Tagasi

Andmekaitse Inspektsioon kuulutas Põlva valla veebilehe parimaks

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused.

79 omavalitsuse veebilehtedest parim on aastal 2020 Põlva Vallavalitsuse veebileht ning suurepäraseks tulemuseks saab Põlva tööd hinnata veel selle tõttu, et veebileht vastab kümnele seire kriteeriumile pistelise kontrolli tulemusel 100%. II kuni IV kohta jagasid Põltsamaa, Mustvee ja Jõhvi Vallavalitsused.

"Kontrollisime, kas või kui lihtsalt on omavalitsuste veebilehtedel leitav avalikustamise kohustuslikku nimekirja kuuluv teave ning kas ja kui hästi kaitstakse juurdepääsupiiranguga teavet," kõneles seire läbiviinud jurist Elve Adamson.

Adamsoni sõnul on omavalitsuste veebilehed iga seirega paistnud küll üha paremas valguses, aga mõnes asjas eksitakse ikkagi. Näiteks tänavu oli palju segadust personalikäskkirjadega. Märkusi tuli teha suisa 67-le omavalitsusele. Kui ametnikke puudutavad käskkirjad olid enamikel juhtudel dokumendiregistris avalikud, siis töölepinguga töötajate käskkirjad olid sageli piiranguga. Ka lisatasu maksmise käskkirjade avalikustamisega oli probleeme. Teatavasti ei luba 2019. muudetud avaliku teabe seadus sellist infot asutusesiseseks kasutamiseks tunnistada.

Kohalike omavalitsuste veebilehtede seire eesmärk on parandada riigi läbipaistvust ja tõhustada isikuandmete kaitset. Seire viidi läbi käesoleva aasta augusti ja septembrikuu jooksul. Punktide andmisel osutus oluliseks nii see, kas info on veebiküljel avalikustatud kui see, et kui info on avalikustatud, siis kas see on lihtsalt leitav.

Lugege lähemalt siit.


Kohalike omavalitsuste veebilehtede ja dokumendiregistrite seire 10 kriteeriumit

1. Andmekaitsespetsialisti (AKS-i) andmed võrgulehel ja äriregistris.

2. Andmekaitsetingimuste avalikustamine.

3. Riigihangete avalikustamine, sh hankeplaani ja hankekorra leitavus.

4. Volikogu istungite protokollide ja õigusaktide avalikustamine.

5. Teabe avalikustamist sotsiaal- ja toimetulekutoetuste taotlemise kohta, s.h sotsiaaltoetuste andmise korrad, sh avalduste vormid.

6. Teave eelarve kohta.

7. Personalikäskkirjade avalikkus (puhkus, lisatasud).

8. Füüsiliste isikute nimede avalikustamine dokumendiregistris.

9. Dokumendiregistri kaudu e- kirjadele juurdepääs.

10. Piiranguga dokumentidel AK märgete (aluse, aja) olemasolu.

Seire tulemused ja koondtabel 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.