Uudised ja teated

« Tagasi

Kasutustingimustega nõustumine

Alates tänasest (11.11.2015) küsitakse veebilehele sisse logimisel kinnitust, et ollakse kasutustingimustega nõus. Kui ühe korra on kasutustingimustega nõustutud, siis järgmisel sisse logimisel kinnitust enam ei küsita. Kui kasutustingimustega ei nõustuta, siis ei ole võimalik veebilehel tegevust jätkata.

Vaikimisi on kasutustingimuste tekst järgnev:
Antud asutuse veebilehele sisse logimisega nõustuste, et Teie nimel teostab infosüsteem päringuid riigiregistritesse vastavalt kasutatavale teenusele.
Töödeldavad isikuandmed säilitatakse infosüsteemis vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning isikuandmeid kasutatakse vaid teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.    
Lubatud ei ole tegevused, mis võivad häirida või takistavad keskkonna kaudu teenuste osutamist ja selle toimimist.
Teenuste kasutamine võimaldatakse Teile vaid järgnevate kasutustingimustega nõustumise korral.

 

Soovi korral on võimalik seda teksti muuta. Selleks tuleks muuta artiklit pealkirjaga "terms-of-use".

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.