Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit analüüsis KOV infosüsteemide parandamise võimalusi

Eesti Linnade ja Valdade Liit otsib võimalusi KOV infosüsteemide parandamiseks ning augustis avaldati ELVLi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi viidud analüüsi tulemused.
 
Analüüsi käigus uuriti suurt osa kohalikes omavalitsustes kasutuses olevaid erinevaid elektrooniliselt teenuseid pakkuvaid keskkondi ja jõuti järeldusele, et väga paljudes kohalikes omavalitsustes kasutuses olevad IT lahendused on moraalselt vanad ja ei vasta kohalike omavalitsuste vajadustele. Analüüsis tuuakse välja, et kasutuses olevate vanade infosüsteemide arendamine ja parendamine ei ole jätkusuutlik ning need vajavad arenguhüpet.
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul tuleb rohkem pöörata tähelepanu kohalike omavalitsuste võimekusele pakkuda elanikele teenuseid kaasaegse iseteeninduskeskkonna kaudu. 
"Ajal, mil riik analüüsib tulevikulahendusi, kuidas e-teenused annavad ise elanikele teenusvõimalustest teada, on oluline need siduda omavalitsuste teenustega, et inimese vaatest oleksid osutatavad teenused loogiline tervik. Näiteks lapse sünnist kooliminekuni asjaajamise saaks elanikule lahendada ühe ajas edasiliikuva menetlusena, kus kõik kohalike omavalitsuste kui ka riigi asutuste poolt pakutavad teenused  on lapsevanemale loogiliselt ja terviklikult lahendatud. Analüüs pakub erinevaid võimalikke lahendusi iseteeninduskeskkondade arenguhüppeks. Eesti Linnade ja Valdade Liit on asunud otsima parimaid võimalikke lahendusi, kuidas muuta kohalike omavalitsuste elektroonsed iseteeninduskeskkonnad kaasaegsemaks, turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks. Võimalike finantsallikatena näeb Liit riigieelarvelisi või Euroopa Liidu struktuurimeetmete IKT-rahalisi vahendeid," lisab Trei.
 
Analüüsiga saab tutvuda siin.
 
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.