Uudised ja teated

« Tagasi

Külanimede muutumine

Kohanimeseadusega koos jõustus 1. juulil 2013. a regionaalministri määrus „Kohanimede vormistamise ja kasutamise kord“ (RT I, 26.06.2013, 5; edaspidi määrus), mille § 5 lõike 2 järgi kui kohanimi sisaldab juba kokku- või lahkukirjutatud liigisõna, mis vastab nimeobjekti liigile, siis liigisõna topelt ei lisata.

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoris (edaspidi EHAK), kohanimeregistris ning teistes andmekogudes täpsustatakse kohanimed 2015. aasta 1. jaanuariks.

Parandused on vajalikud, kuna viivad tavalise keelekasutuse ja andmekogudes olevad kirjed omavahel kooskõlla.

Näiteks Hanila valla näitel toimusid järgnevad muudatused:

  • Kaseküla küla -> Kaseküla
  • Mõisaküla küla -> Mõisaküla
  • Rannaküla küla -> Rannaküla

 

KOVTP kaardirakenduse andmetes on muudatused tehtud AS Andmevara poolt 20.11.2014.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.