KOVMEN lisamoodul

KOVMEN

KOVMEN lisamoodul tagab protsessipõhise lähenemise tegevustele, samas suheldes teiste infosüsteemidega, teenuse taotlejaga ja organisatsioonidega. 

 

Digitaalne menetluste süsteem täidab teenuse taotluse vajalike andmetega ning taotluse esitamisel saab ametnik:

 • taotlejat nõustada;
 • konsulteerida kolleegideegidega;
 • taotlust ja seonduvaid dokumente kooskõlastada teiste kaastäitjatega.

 

KOVMEN funktsionaalsus võimaldab:

 • Kaasata kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuse menetlusse kõiki osapooli.
 • Rakendada asutuses täisdigitaalset menetlusprotsessi:
  • standardib taotluse vormi ja muudab infoväljad andmeteks;
  • menetluse kulg on osapooltele nähtav;
  • teenusega seotud dialoogiga on tagatud seadusest tulenev selgitusnõue;
  • organisatsioonivälised kaastäitjad suhtlevad menetluses läbi KOVMEN lisamooduli.

 

Kohalik omavalitsus saab antud lisamooduli kasutusele võtmisega endale valida teenused järgmiste digitaalsete menetluste seast:

 • õpilase sõidusoodustuse taotlus
 • avaliku ürituse loa taotlus
 • lapse lõuna toetuse taotlus
 • maamaksu toetuse taotlus
 • jäätmeveost vabastuse taotlus
 • ranitsatoetuse taotlemine
 • lasteaia toiduraha toetuse taotlemine
 • lasteaiakoha taotlemine

 

 Lisaks olemasolevatele teenustele on võimalik ka uusi menetlusi välja töötada.